Chính sách giao hàng Welcome To Dunlopillo Sài Gòn Store

Chính sách vận chuyển giao hàng
 
Dunlopillosaigon.com hỗ trợ giao hàng miễn phí trong phạm vi TP. Hồ Chí Minh đối với tất cả các đơn hàng có sản phẩm Nệm Dunlopillo. Khách hàng sẽ không phải thanh toán thêm bất cứ khoản nào khác ngoài hoá đơn cho việc giao hàng giao hàng.
Dunlopillosaigon.com supports free delivery within TP. Ho Chi Minh City for all orders with Dunlopillo Mattress products. Customers will not have to pay any more than the invoice for delivery delivery.


Đối với các đơn hàng giao đi tỉnh, Dunlopillosaigon.com sẽ hỗ trợ 50% chi phí thực tế (theo báo giá của đối tác vận chuyển cụ thể). Phần chi phí hỗ trợ này tùy trường hợp cụ thể sẽ được trừ trực tiếp trên giá trị đơn hàng hoặc thanh toán trước cho đối tác vận chuyển và khách hàng chỉ phải thanh toán 50% còn lại khi nhận hàng.

For orders delivered to the province, Dunlopillosaigon.com will support 50% of the actual cost (according to the quote of the specific shipping partner). This support will be deducted directly on the order value or prepaid to the shipping partner and the customer only has to pay the remaining 50% when receiving the goods.

Thời gian giao hàng sẽ được Dunlopillosaigon.com xác nhận cụ thể khi quý khách chốt đơn đặt đặt hàng và thông thường sẽ khoảng 2-6 tiếng làm việc đối với đơn hàng giao trong TP. Hồ Chí Minh và khoảng 24-48 tiếng làm việc đối với đơn hàng giao đi tỉnh.
Dunlopillosaigon.com cam kết chịu trách nhiệm an toàn cho hàng hóa tới tận nơi giao hàng chỉ định của khách hàng đã thống nhất khi đặt hàng.

Delivery time will be confirmed by Dunlopillosaigon.com when you close your order and usually will be about 2-6 hours working for orders delivered in the city. Ho Chi Minh City and about 24-48 hours working for orders delivered to the province.
Dunlopillosaigon.com is committed to take responsibility for the safety of goods to the delivery place specified by the customer when ordering.

Khi nhận hàng khách hàng kiểm tra kỹ sản phẩm, có đầy đủ phiếu bảo hành của nhà sản xuất, hàng đúng quy cách và số lượng theo đặt hàng và có phiếu giao hàng của Dunlopillosaigon.com.

When receiving customers' products, check the product carefully, have full warranty card of the manufacturer, the right goods and quantity according to the order and delivery note of Dunlopillosaigon.com.


Dunlopillosaigon.com sẽ không chịu trách nhiệm đối với an toàn hàng hóa vận chuyển sau khi đã bàn giao cho bên nhận hàng chỉ định.

Dunlopillosaigon.com will not be responsible for the safety of goods shipped after delivery to the designated consignee.

Mọi chi tiết chưa rõ, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Dunlopillosaigon.com gần nhất hoặc gọi Hotline: 0899 066 088 để được hỗ trợ tốt. 

For more details, please contact our hotline 0899 066 088 for support.

0899066088

Gọi tư vấn

0899066088
This is where the purchase form would go